กิจกรรมกวาดบ้านสีขาว

วันที่ 28มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดนคณะผู้บริหาร ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้ารับการตรวจตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธการ "จังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด" ประจำปี 2566 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรมกวาดบ้านสีขาว โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ นำโดย นางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบ เข้าตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้ ซึ่งผลจากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะบุคลากรของรัฐทุกคน และรายงานผลการตรวจให้ทราบทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดยุทธการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ