สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
 

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

กิจกรรมกวาดบ้านสีขาว

วันที่ 28มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดนคณะผู้บริหาร ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้ารับการตรวจตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธการ "จังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด" ประจำปี 2566 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรมกวาดบ้านสีขาว โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ นำโดย นางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบ เข้าตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้ ซึ่งผลจากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี...

[ 28-03-2566 ] Hits:512

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 28 มี.ค.66 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมแคนค้ำคูณ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยมี อสม.ตำบลคำน้ำแซบ เข้ารับการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดยท่านวิชชุกร ชุมแสง ปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ มาให้ความรู้ในการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า    

[ 28-03-2566 ] Hits:1924

อุบลราชธานี - พ่อเมืองอุบลประกาศห้ามเผาขยะ วัชพืชเกษตร และเผาเตา ถึงวันที่ 28 ก.พ. ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ หลังจังหวัดมีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเฉลี่ย 70-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดต่อมาหลายวัน

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกประกาศคำสั่งแจ้งถึงนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ หลังพบว่าบางพื้นที่มีการเผาขยะ การเผาพื้นที่การเกษตร เตาเผาถ่าน ทำให้ค่าฝุ่นเฉลี่ยของจังหวัดสูง 70-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงให้เป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด หากเกษตรกรฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ระวางโทษจำคุกถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท เนื่องจากระหว่างวันที่ 1-10 ก.พ.คุณภาพอากาศและฝุ่นควันมีค่าเกินมาตรฐาน โดยประกาศมีผลไปจนถึงวันที่ 28...

[ 06-02-2566 ] Hits:658

กีฬาต้านยาเสพติด คำน้ำแซบเกมส์ครั้งที่ 20

20-22 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดยการนำของนายณฐพล บุญชู นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ จัดกการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คำน้ำแซบเกมส์ครั้งที่ 20 ที่ร.ร.เทศบาลบ้านคำนางรวย โดยมีการร่วมชิงชัย ในการแข่งขันฟุตบอล วอลเลบอล ตระกร้อ เปตอง จากทุกหมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตเทศบาล ร่วมชิงชัยในตำบล กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

[ 24-01-2566 ] Hits:1534

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ