กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

  

นายครรชิตพล สายป้อง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

พนักงานเทศบาล

 

นางสาวสายไหม  ขวัญสูนู

นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ

 

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข

 

นางสาวพัชรี  เดชมัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
     

นางสาวเกศินี  อินทพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

 

นายคมสันต์ กลมเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์ 

  

นายบัญชา  รักษาโฉม

พนักงานขับรถยนต์ 

 

นางสาวอินทุอร  แวดระแว

คนงาน

 

นายสมัย  แก่นลา

คนงานประจำรถขยะ

 

นายสมยศ  เชื้อโชติ

คนงานประจำรถขยะ

 
 
 
 

 

 
 
 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ