สำนักปลัดเทศบาล

 

นางวราภรณ์  เพียแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

พนักงานเทศบาล

 

    

นางกรภัทร์ อร่ามเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  

 

นายชัยศักดิ์ ดิษฐอั๊ง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางภานิชา องค์สถาพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นายวีรณัฐกรณ์  พรหมเอี่ยม

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

 

 

 

นายรัชภูมิ  สามทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวเพ็ญศิริ  วีระพงษ์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 

 

นางอรุณรัตน์ งามสนิท

เจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

 
 

นางสาวดรุณี งามสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวณฐพร ทีคำแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายสนอง กาลเนตร

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย บุญนิตย์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายเอกราช ดวงโสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายอมรเทพ มณเทียนอาจ 

ภารโรง

 

นายสุรพงศ์  เอกสุวรรณ

คนงาน

 

 นางสาวทิพวรรณ์  ทุมภา

คนงาน

     

 

 

 

 
 
 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ