กองการศึกษา

 

  

นางพิสมัย มีชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 0XX-XXXXXXX

 

พนักงานเทศบาล

 

 

 

นางสาววรินทร สกุลพอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 นายปรเมษฐ์  หาจักร

นักสันทนาการปฏิบัติการ

 

 

 นางสุพัตรา  จันทน์โยธา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 

 

นางนิตยา  เจริญราษฎร์

ครู

 

นางสาวภษมน วงศ์อนุ

ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวปนิดา  หงส์ศรี

ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวทิพาวดี  มณีวงศ์

คนงาน

 

นางปราณี  สังฆพรม

แม่บ้าน

นางสาวศิริขวัญ  ทรัพย์สิน

คนงานจ้างเหมา (ผู้ดูแลเด็ก)

 

 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ